Mẫu Tường - Hoàn Thiện

Liên hệ

 

QUY TRÌNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TẠI NỘI THẤT MẠNH HÙNG
1: Tiếp nhận nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
 
2: Báo giá các gói thiết kế phù hợp cho khách hàng.
 
3: Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
 
4: Khách hàng kí hợp đồng, đặt cọc 50% tiền thiết kế.
 
5: Gửi mặt bằng bố trí công năng (Layout) cho khách hàng.
 
6: Gửi Moodboard khoá ý tưởng và triển khai 3D.
 
7: Gửi 3D cho khách hàng.
 
8: Chỉnh sửa 3D theo yêu cầu (nếu có).
 
9: Khách hàng thanh toán nốt 50% gói thiết kế còn lại.
 
10: Bàn giao bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước, 3D đầy đủ cho khách hàng.
 
11: Phối hợp với khách hàng về lịch giám sát tác quyền như đã kí hợp đồng.

Chi phí bao gồm những danh mục bản vẽ sau:

 • Phối cảnh 3D kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế kiến trúc.
 • Hồ sơ kết cấu
 • Bản vẽ triển khai điện
 • Bản vẽ triển khai điện nhẹ
 •  Bản vẽ triển khai nước
 • Bản vẽ xin cấp phép xây dựng
 • Giám sát tác giả (giác móng, đổ trần các tầng, đổ mái cất nóc) miễn phí (*)

* Áp dụng cho những công trình có bán kính tối đa 20km tính từ văn phòng công ty. Với những công trình bán kính quá 20km, công ty sẽ tính chi phí công tác với từng địa điểm cụ thể.

* Chi phí chưa bao gồm thiết kế sân vườn.

+ Hỗ trợ tư vấn miễn phí làm thủ tục cấp phép xây dựng với mọi loại công trình.

Nhadep6d hi vọng sẽ là đối tác tin cậy của Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn Quý khách.

Mua ngay

Mẫu Phòng Ngủ - Hoàn Thiện

Liên hệ

 

QUY TRÌNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TẠI NỘI THẤT MẠNH HÙNG
1: Tiếp nhận nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
 
2: Báo giá các gói thiết kế phù hợp cho khách hàng.
 
3: Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
 
4: Khách hàng kí hợp đồng, đặt cọc 50% tiền thiết kế.
 
5: Gửi mặt bằng bố trí công năng (Layout) cho khách hàng.
 
6: Gửi Moodboard khoá ý tưởng và triển khai 3D.
 
7: Gửi 3D cho khách hàng.
 
8: Chỉnh sửa 3D theo yêu cầu (nếu có).
 
9: Khách hàng thanh toán nốt 50% gói thiết kế còn lại.
 
10: Bàn giao bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước, 3D đầy đủ cho khách hàng.
 
11: Phối hợp với khách hàng về lịch giám sát tác quyền như đã kí hợp đồng.

Chi phí bao gồm những danh mục bản vẽ sau:

 • Phối cảnh 3D kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế kiến trúc.
 • Hồ sơ kết cấu
 • Bản vẽ triển khai điện
 • Bản vẽ triển khai điện nhẹ
 •  Bản vẽ triển khai nước
 • Bản vẽ xin cấp phép xây dựng
 • Giám sát tác giả (giác móng, đổ trần các tầng, đổ mái cất nóc) miễn phí (*)

* Áp dụng cho những công trình có bán kính tối đa 20km tính từ văn phòng công ty. Với những công trình bán kính quá 20km, công ty sẽ tính chi phí công tác với từng địa điểm cụ thể.

* Chi phí chưa bao gồm thiết kế sân vườn.

+ Hỗ trợ tư vấn miễn phí làm thủ tục cấp phép xây dựng với mọi loại công trình.

Nhadep6d hi vọng sẽ là đối tác tin cậy của Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn Quý khách.

Mua ngay

Mẫu Phòng Khách - Hoàn Thiện

Liên hệ

 

QUY TRÌNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TẠI NỘI THẤT MẠNH HÙNG
1: Tiếp nhận nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
 
2: Báo giá các gói thiết kế phù hợp cho khách hàng.
 
3: Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
 
4: Khách hàng kí hợp đồng, đặt cọc 50% tiền thiết kế.
 
5: Gửi mặt bằng bố trí công năng (Layout) cho khách hàng.
 
6: Gửi Moodboard khoá ý tưởng và triển khai 3D.
 
7: Gửi 3D cho khách hàng.
 
8: Chỉnh sửa 3D theo yêu cầu (nếu có).
 
9: Khách hàng thanh toán nốt 50% gói thiết kế còn lại.
 
10: Bàn giao bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước, 3D đầy đủ cho khách hàng.
 
11: Phối hợp với khách hàng về lịch giám sát tác quyền như đã kí hợp đồng.

Chi phí bao gồm những danh mục bản vẽ sau:

 • Phối cảnh 3D kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế kiến trúc.
 • Hồ sơ kết cấu
 • Bản vẽ triển khai điện
 • Bản vẽ triển khai điện nhẹ
 •  Bản vẽ triển khai nước
 • Bản vẽ xin cấp phép xây dựng
 • Giám sát tác giả (giác móng, đổ trần các tầng, đổ mái cất nóc) miễn phí (*)

* Áp dụng cho những công trình có bán kính tối đa 20km tính từ văn phòng công ty. Với những công trình bán kính quá 20km, công ty sẽ tính chi phí công tác với từng địa điểm cụ thể.

* Chi phí chưa bao gồm thiết kế sân vườn.

+ Hỗ trợ tư vấn miễn phí làm thủ tục cấp phép xây dựng với mọi loại công trình.

Nhadep6d hi vọng sẽ là đối tác tin cậy của Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn Quý khách.

Mua ngay

Mẫu Trần - Hoàn Thiện

Liên hệ

 

QUY TRÌNH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TẠI NỘI THẤT MẠNH HÙNG
1: Tiếp nhận nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
 
2: Báo giá các gói thiết kế phù hợp cho khách hàng.
 
3: Tư vấn, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
 
4: Khách hàng kí hợp đồng, đặt cọc 50% tiền thiết kế.
 
5: Gửi mặt bằng bố trí công năng (Layout) cho khách hàng.
 
6: Gửi Moodboard khoá ý tưởng và triển khai 3D.
 
7: Gửi 3D cho khách hàng.
 
8: Chỉnh sửa 3D theo yêu cầu (nếu có).
 
9: Khách hàng thanh toán nốt 50% gói thiết kế còn lại.
 
10: Bàn giao bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện nước, 3D đầy đủ cho khách hàng.
 
11: Phối hợp với khách hàng về lịch giám sát tác quyền như đã kí hợp đồng.

Chi phí bao gồm những danh mục bản vẽ sau:

 • Phối cảnh 3D kiến trúc
 • Hồ sơ thiết kế kiến trúc.
 • Hồ sơ kết cấu
 • Bản vẽ triển khai điện
 • Bản vẽ triển khai điện nhẹ
 •  Bản vẽ triển khai nước
 • Bản vẽ xin cấp phép xây dựng
 • Giám sát tác giả (giác móng, đổ trần các tầng, đổ mái cất nóc) miễn phí (*)

* Áp dụng cho những công trình có bán kính tối đa 20km tính từ văn phòng công ty. Với những công trình bán kính quá 20km, công ty sẽ tính chi phí công tác với từng địa điểm cụ thể.

* Chi phí chưa bao gồm thiết kế sân vườn.

+ Hỗ trợ tư vấn miễn phí làm thủ tục cấp phép xây dựng với mọi loại công trình.

Nhadep6d hi vọng sẽ là đối tác tin cậy của Quý khách hàng. Trân trọng cảm ơn Quý khách.

Mua ngay